1-proc-za-2018-480x1024Przypominamy o możliwości pozyskiwania 1% podatku dochodowego na Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu.

Aby przekazać 1% podatku za rok 2018, należy w rocznym rozliczeniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) wpisać w odpowiednich pozycjach nr KRS Diakonii: 0000260697 oraz wyliczoną kwotę 1% podatku.

Każde zeznanie podatkowe zawiera dodatkową rubrykę „Informacje uzupełniające”, w której należy podać szczegółowy cel przekazanej kwoty: ECAL w Ustroniu.

Wpisaną przez Państwa kwotę 1% podatku Urząd Skarbowy przesyła na konto Diakonii, następnie Diakonia Polska  przekaże dofinansowanie na prowadzenie zajęć w ECAL w Ustroniu.

Diakonia
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
KRS 0000260697