adres siedziby:

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu
Polańska 87a, 43-450 Ustroń

adres do korespondencji:

pl.K.Kotschego 4, 43-450 Ustroń
tel. +48 33 854 11 29

e-mail: maria-marta@luteranie.pl

Prezes: Ks. Piotr Wowry

nr rachunku
96 1050 1096 1000 0022 4032 1576
nazwa banku: ING BANK ŚLĄSKI O/USTROŃ

Wyświetl większą mapę