1%  pozyskujemy za pośrednictwem Diakoni Polskiej

W zeznaniu podatkowym należy wpisać:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
KRS 0000260697

z dopiskiem w rubryce cel:  Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu

Podaruj 1% podatku Diakonii