Zapraszamy na jubileuszowe spotkanie noworoczne w sobotę 27.01.2018, rozpoczynamy o godzinie 10:00 🙂

Pierwsze spotkanie osób niepełnosprawnych zostało zorganizowane w styczniu 1998r. w domu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, Filiał Polana. Pojawiła się potrzeba kontynuacji spotkań, zacieśniły się więzi, powstała prężna grupa wsparcia.  W celu  lepszego otoczenia opieką i zintegrowania osób niepełnosprawnych, zostało powołane Stowarzyszenie. Dnia 11 grudnia 2001 r. organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej i zaczęła działać jako Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta” w Ustroniu.

.