Cele

  1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym,
  2. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu uniwersalne elementy nauki ewangelickiej,
  3. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom,
  4. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej,
  5. Krzewienie gospodarności i etosu pracy,
  6. Inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji,
  7. Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami chrześcijańskimi,
  8. Samopomoc koleżeńska

Dobroczynność

Paliwo na dojazdy

Stowarzyszenie poszukuje sponsora na paliwo do przewozu uczestników zajęć.

dowolna kwota/talon

Druk ulotek

Drukarnia lub osoba, która będzie chętna pomóc przy druku ulotek informacyjnych

dowolna kwota pieniężna lub usluga druku

Grafik

Poszukujemy wolontariusza grafika do przygotowania nowych ulotek informacyjnych.

Projekt graficzny oraz skład ulotki

Wolontariusz-instruktor

Wolontariusza-instruktora mogącego przeprowadzić ciekawe warsztaty np. florystyczne, ozdoby z filcu i papieru, ruchowe (taniec), dekoracje lub prelegenta z ciekawym wykładem

Wolontariusz-instruktor

Zobacz pełną listę potrzeb
© 2021 Copyright by Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta Ustroń. Projekt i wykonanie pear interactive