Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria-Marta" w Ustroniu zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny i przyjaciół.

Wiara chrześcijan powinna być żywa jak drzewo. Jeśli ono żyje, to wydaje owoce. Nikt nie pyta o życie drzewa, którego gałęzie uginają się pod ciężarem owoców. Zachwycamy się owocami, a nie drzewem.

Obraz drzewa żywego i martwego, jednego obsypanego owocami, drugiego uschłego ze zdaniem ap. Jakuba: wiara bez uczynków jest martwa, powinien być ustawiony przy wejściu do każdego kościoła. Przed takim obrazem wszelkie złudzenia pryskają. Jeśli mamy wiarę, to musi się ona objawiać w działaniu. Ona nie może być zastąpiona uczynkami, ale dopiero w uczynkach chrześcijanin staje się rzeczywistością.

Wielu ludzi deklaruje swoją wiarę, ale tak naprawdę są to tylko słowa. Wierzący ma relację z Bogiem, co oznacza automatycznie, że ma relację z innymi braćmi i siostrami. Mieć relację z kimś oznacza, że ta druga osoba nie jest nam obojętna i chcemy jej pomóc, jeśli jest w potrzebie. Dlatego jest rzeczą niemożliwą, aby wierzący był obojętny wobec innych.

Początkiem działalności było zorganizowanie punktu integracyjnego dla osób niepełnosprawnych. Pierwsze spotkanie zostało zorganizowane w styczniu 1998r. w domu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, Filiał Polana.

W celu jeszcze lepszego otoczenia opieką ludzi słabych, potrzebujących wsparcia zostało powołane Stowarzyszenie. Dnia 11 grudnia 2001 r. organizację zarejestrowano w Sądzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej i zaczęła działać jako Ewangelickie Stowarzyszenie "Maria-Marta" w Ustroniu.

Do nazwy stowarzyszenia zostały wpisane imiona dwóch biblijnych postaci: Marii
i Marty. Kobiety te są przedstawicielkami dwóch podstawowych kierunków chrześcijańskiej pobożności wynikającej ze słuchania Słowa Bożego. Chrześcijanin, który pragnie naśladować Chrystusa musi być stale w społeczności Słowa i modlitwy ze swoim Panem. Wiara czynna w miłości zaś jest diakonią w praktycznym naśladowaniu Chrystusa.

Celami działalności Stowarzyszenia jest

 • udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym
 • rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej
 • okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wieloletnim, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci
 • umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej
 • krzewienie gospodarności i etosu pracy
 • inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji
 • wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi
 • samopomoc koleżeńska.

Obecnie stowarzyszenie mieści się w Ewangelickim Centrum Aktywności Lokalnej przy Parafii E-A w Ustroniu.

ECAL jest miejscem, które służy różnym inicjatywom skierowanym do osób niepełnosprawnych, chorych, starszych oraz do innych osób będących w trudnej sytuacji życiowej. W ECAL znajdują się pracownie, które umożliwiają członkom stowarzyszenia oraz wszystkim zainteresowanym korzystanie z różnego rodzaju zajęć aktywizacyjnych.

Rodzaje zajęć

 • Terapia zajęciowa, rękodzieło artystyczne w tym:
  fusing, ceramika, florystyka, decoupage, malowanie farbami witrażowymi i wiele innych
 • Zajęcia w pracowni  komputerowej
 • Poradnictwo psychologiczne i zawodowe
 • Zajęcia w pracowni stolarskiej i ceramicznej
 • Zajęcia kulinarne
 • Fizjoterapia w tym gimnastyka ogólnousprawniająca oraz masaże
 • Muzykoterapia
 • Prelekcje, spotkania, wycieczki

Nagroda

Dobroczynność

Paliwo na dojazdy

Stowarzyszenie poszukuje sponsora na paliwo do przewozu uczestników zajęć.

dowolna kwota/talon

Druk ulotek

Drukarnia lub osoba, która będzie chętna pomóc przy druku ulotek informacyjnych

dowolna kwota pieniężna lub usluga druku

Grafik

Poszukujemy wolontariusza grafika do przygotowania nowych ulotek informacyjnych.

Projekt graficzny oraz skład ulotki

Wolontariusz-instruktor

Wolontariusza-instruktora mogącego przeprowadzić ciekawe warsztaty np. florystyczne, ozdoby z filcu i papieru, ruchowe (taniec), dekoracje lub prelegenta z ciekawym wykładem

Wolontariusz-instruktor

Zobacz pełną listę potrzeb
© 2021 Copyright by Ewangelickie Stowarzyszenie Maria-Marta Ustroń. Projekt i wykonanie pear interactive